Päivittelyä

Päivi Kiiski toimii kuvataidejohtajana Turun museokeskuksessa. Rakastaa koiria, elokuvia ja ympäristötaidetta. Inhoaa maksalaatikkoa, kylmyyttä ja siivoamista.


Jätä kommentti

Taiteilijat O

Teollisuustaiteen liitto Ornamon jäsenjärjestö ”Taiteilijat O” on vuonna 2014 perustanut Uudenmaankadulle oman gallerian: Galleria O:n. Tämä galleria ja järjestö toimii yhteistyössä Ornamon taidejaoston kanssa ja rakentaa siltaa taideteollisuuden ja nykytaiteen välille.
Taidekäsityö ja sen rajat on pitkään puhuttanut toimijoita kuvataiteen ja visuaalisen taiteen aloilla. Taidekäsityö on astunut voimalla nykytaiteen kentälle ja kieltäytynyt sille perinteisesti määritellystä asemasta taiteen marginaalissa.
Taiteen ja taidekäsityön historia ulottuu kauas inhimillisen kulttuurin alkuun. Voimme vain arvailla, näkivätkö muinaiset esi-isämme mitään eroa näiden kahden alueen välillä. Viimeisen kahdensadan vuoden aikana paalutettu ”moderni” taidefilosofia puolestaan opetti meitä rajaamaan arjen fyysiset artefaktit erilleen taiteen autonomisista, esteettisistä sfääreistä. 1900-luvun viimeisillä vuosikymmenillä raja on onneksi alkanut horjua. Konventionaalinen jako ”puhtaaseen” taiteeseen ja ”soveltavaan”, materiaalilähtöiseen taidekäsityöhön on tänä päivänä osoittautunut mahdottomaksi. Voimme nähdä esim. taidekäsityön piiriin luettavia teoksia, joilla ei ole mitään käyttöfunktiota. Toisaalta kuvataiteilijat saattavat ottaa arjen sosiaalisia toimintoja lähtökohdakseen – selvänä vastalauseena idealle taiteesta arjen kokemuksesta irrotettuna alueena.
Kiinnostavan näkökulman taiten ja taidekäsityön suhteeseen avaa amerikkalainen taidehistorioitsija Glenn Adamson keskustelua herättäneessä kirjassaan ”Thinking Through Craft”. Käsityö on hänen mukaansa ajattelutapa ja työmuoto, jota on kaikilla luovilla aloilla. Hän osoittaa yhdenmukaisuutta, mutta myös eroavaisuuksia tavoissa, joilla eri taiteelliset ammattiryhmät käyttävät käsityötä ja sen symbolimerkityksiä.
Pohjoismaissa on vahva ja kansainvälisesti tunnettu taidekäsityökenttä ja viime vuosina täällä on myös julkaistu useita taidekäsityön teoria käsitteleviä kirjoituksia. On havaittu, että taidekäsityö voi viimeisimmän nykytaiteen tavoin olla myös käsitteellistä – ja se voi myös käyttää lähtökohtana olemassa olevia esineitä, readymade –tyyliin.
Mikäli tulkitsemme taiteen joustavaksi ja muuntuvaksi käsitteeksi, joka on jatkuvasti vuorovaikutussuhteessa kaikkeen todellisuuteen, kaavamaiset vastakkainasettelut eivät enää ole tarpeen. Silloin erottelua ei enää voi tehdä sen perusteella, onko teoksen tekijä koulutukseltaan keraamikko, maalari tai koruseppä. Oleellisinta on se, millaisen diskurssin taideteos ympärilleen muodostaa.
Taiteilijat O ry:llä on tällä hetkellä noin 150 jäsentä. Yhdistyksen tavoitteena on muodostaa linkki Ornamon ja Suomen Taiteilijaseuran välille. Jäseniä ovat mm. Laura Kärki, Jukka Hakanen, Åsa Hellman, Agneta Hobin, Leena Illukka, Maisa Kaarna, Inka Kivalo,Tiia Matikainen, Ilona Rista, Janna Syvänoja, Outi Turpeinen, Ulla-Maija Wikman ja Virpi Vesala-Laukkanen.

Merja Ranki: Keho Kuolema ja nauru. Kuva: Merja Ranki

Merja Ranki: Keho Kuolema ja nauru. Kuva: Merja Ranki