Päivittelyä

Päivi Kiiski toimii kuvataidejohtajana Turun museokeskuksessa. Rakastaa koiria, elokuvia ja ympäristötaidetta. Inhoaa maksalaatikkoa, kylmyyttä ja siivoamista.


Jätä kommentti

Arvoitukselliset barokkinaiset

Galleria Heinossa on esillä taidemaalari Lauri Laineen yksityisnäyttely. Taiteilijan uuden maalaussarjan nimi on ”Konsertto” ja se käsittää 14 suurikokoista maalausta runsaasti puetuista naishahmoista. Tämä on suoraa jatkoa taiteilijan edelliselle, ”Soittajat” -sarjalle vuodelta 2014. Teoksilla on vahva yhteys Espanjaan ja erityisesti barokkimaalari Francesco de Zurbaraniin, mutta myös Velazqueziin ja Goyaan. Edellisen sarjan viittaukset kubismiin ovat muuttuneet nyt pehmeäksi väriloistoksi. Myös väriskaala on nyt suurempi kuin aiemmin. Naiset ovat tavallaan nimettömiä ideaalihahmoja, sillä kaikki ovat kääntäeet kasvonsa poispäin.

Laine käy kiinni siihen esittävyyden ytimeen, jota hän on abstraktisti kommentoinut vuosia. Se, joka ei näe kuvallisen tuloksen abstrakteja ulottuvuuksia, ei näe samalla sitä, miten mimesis muuttuu, tämä imitaatio, tuo varioinnin elohopea.

Nyt esillä olevan sarjan nimi ”Konsertto” viittaa jälleen musiikkiin, ei pelkästään erilaisiin soittimenkaltaisuuksiin, vaan myös värien kirjoon ja sitä kautta kehon peitteiden kromaattisiin asteikkoihin. Maalaussarjassaan Laine on luonut kehon muodossa hitaasti liikkuvan PAIKAN – ja mitä enemmän hän varioi, sitä enemmän lady fenomenologia asettuu näytteille. Keho verhoutuu väkevästi väreihin ja drapeerauksiin ja muuttuu ruumiinilmeidemme kuvaksi.

Maalaukset ovat nyt orgaanisempia kuin aiemmin. Kuitenkin laskokset ja niiden näkyvät siveltimenjäljet ovat aiempaa enemmän pääosissa. Pieni liikeilluusio syntyy laskosten eri liikemuodoista. Vaikka yleisilme on muuttunut esittävämmäksi, laskokset ovat jokaisessa maalauksessa erilaiset ja jatkavat abstrahoitumistaan mimesiksen sisällä. Kerrosmaalaus on parhaiten näkyvissä taustoissa: seuraava värikerros on maalattu alla olevan märän värikerroksen päälle. Eri harmaan sävyillä on usein punainen alusmaalaus ja se hehkuu läpi.

Maalauksia ilmentää mielle orgaanisesta vitaalisuudesta. Jotkut naisista ovat feminiinisiä, toiset maskuliinisempia kuin toiset. Laineen maalaukset kysyvät yhä uudelleen vartalon substanssin rajoja. Päinvastoin kuin aiemmin, kädet ovat näkyvissä ja antavat pontta vartalon liikkeelle. Instrumentit ovat puolestaan eräänlaisia lisäkäsiä ja niiden like ulottaa yhtäaikaisen toimintasäteensä eri puolille. Nämä puolittain tunnistamattomat objektit muodostavat vaatekehon ja taustan erikoisen välitilan. Siten konstrastien dynamiikka ei synny pelkästään väreistä. Silti nyt, jos koskaan, voi huoletta puhua väriloistosta.

 

Mainokset


1 kommentti

Vuosi 1918 ja sen tulkinnat

Vuoden 1918 traagiset tapahtumat ovat olleet runsaasti esillä kulttuurin piirissä. Tampereella esitetään oopperaa ”Veljeni vartija”, teatterien ohjelmistossa aihetta käsitellään monilla näyttämöillä.  Lukuisissa museoissa on sisällissota -aiheisia näyttelyitä. Uusin Museolehtikin on omistanut kokonaisen numeron vuoden 1918 tapahtumille.

Wäinö Aaltosen museossa avautuu syksyllä kansainvälinen ”Sisällissota” -niminen näyttely. Näyttelyssä ei käsitellä ainoastaan Suomen tapahtumia vuonna 1918,  vaan useita oman aikamme konflikteja. Näyttelyssä ovat mukana seuraavat taiteilijat: Adel Abidin, Francis Alys, Candice Breitz, Ismo Kajander, Heikki Marila, Anssi Pulkkinen, Paavo Räbinä ja Juha Welling.  Turun museokeskuksen Flickr-sivustolle puolestaan on avattu kahden valokuva-albumin kokonaisuus, joka esittelee tapahtumia, ihmisiä ja paikkoja Turussa vuosina 1917 ja 1918. Nämä museokeskuksen valokuvakokoelmiin kuuluvat kuvat ovat nyt ensimmäsitä kertaa esillä näin laajasti verkossa.

Vuoden 1917 levottomuudet enteilivät seuraavana vuonna alkanutta sisällissotaa. Museokeskuksen kokoelmien 53 valokuvassa nähdään mm. suuria mielenosoituksia, ryöstettyjä kauppaliikkeitä, raiteiltaan suistettu juna sekä satamassa upotettuja laivoja. Kuvat vankileiristä ja haudoista kertovat nekin tästä surullisesta ajanjaksosta Suomen historiassa. Kokoelmien kuvat esittelevät myös joitakin henkilöitä, jotka liittyvät Turun tapahtumiin 1917-1918.

Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vares tuo sisällissotaa käsittelevään materiaaliin uuden näkökulman kirjoituksessaan Turun Sanomissa: ”Pitääkö trauma olla ikuinen?”  Hän toteaa, että historiantutkijan silmin on tietenkin hyvä, ettei menneisyyttä, tuskallistakaan, unohdeta. Samaan aikaan on kuitenkin pakko huolestua siitä, kuinka vuoden 1918 tapahtumien kuvaukset etääntyvät yhä kauemmas siitä, mitä historiantutkimus on pystynyt niistä rekonstruoimaan. Kumpia loppujen lopuksi todellisuudessa käsittelemme – historian ilmiöitä vai omaa aikaamme?  Vares painottaa, että vaikka toisin väitetään, kuvamme vuodesta 1918 ei ole enää vuosikymmeniin perustunut vapaussotamyyttiin.

Vuoden 1918 keskeisimpiä tutkijoita,  Marko Tikka, toteaa puolestaan: ”Käsitykset  vuoden 1918 tapahtumista vapaussotana tai kansalaissotana ovat paitsi omana aikanaan suosittuja historiantulkintoja, myös osa oikeiston ja vasemmiston poliittista identiteettiä. Ne ovat jo pitempään olleet lähinnä kiusallisia ja myös vahingollisia historian näkemisen ja ymmärtämisen kannalta. Vapaustulkinta oli 1930-luvun myytti, Linnan Pohjantähteläisyys oli 1960-1970 -luvun ja valtaosa nykyajan suomalaisista on jo loitontunut sitoutumisesta kumpaankaan.”

Vesa Vares muistuttaa, että käsitys, jonka mukaan asioista puhuttaisiin avoimesti vasta nyt ja että meidän täytyy yhä työstää historian sijasta traumaa, käsittelee nykyään jo oman aikamme angstia, ei enää vuoden 1918 tapahtumia. Tässä mielessä populaarikulttuuri kulkee osin jälkijunassa, myyttien luojina ja vahvistajina.

 


Jätä kommentti

Fiasko – Moraalisia luhistumisia

Mielivalokuvaajiini kuuluvalla Helena Rantalalla on jälleen näyttely Helsingissä. Viimeksi hänellä oli laaja näyttely ”Ihanien aikojen loppu” Suomen valokuvataiteen museossa 2015.Tällä kertaa näyttely on  galleria Hippolytessa.

Fiaskon 30 henkilökuvaa ovat syntyneet muutamassa Euroopan maassa kolmen vuoden aikana.  Teoksen teemoina ovat häpeä ja epäonnistuminen. Henkilötyypit, jotka kuvissa esiintyvät, ovat  useimmille tunnistettavia, vaikka emme myöntäisikään heitä tuntevamme. Kuviin liittyvät tekstit ovat heidän puhettaan, sisäistä puhetta, jota useimmat käyvät, vaikka eivät haluaisi sitä myöntää. Fiaskon kuvat  ja tekstit ovat havaintoja kätketystä. Teos on fiktiivinen, mutta totta.

Näyttelyn työnimenä oli Pikkuporvareita. Erään teoksen lähtökohtana oli  saksalaisen August Sanderin vaikuttava kuudenkymmenen kuvan teossarja ja kirja ”Antliz der Zeit”, joka ilmestyi vuonna 1929. Kirjassa oli Alfred Döbelin esipuhe. Sander havainnoi omaa aikaansa, mutta nyt menneoiden kuvien köyhtynyt pikkuporvaristo näyttäytyy henkilöinä, jotka äänestivät Hitlerin valtaan ja pitivät hänet vallassa läpi toisen maailmansodan.

Fiaskon alaotsikkona on Moraalisia luhistumisia. Rauhallisina aikoina ihminen  ei välttämättä joudu testaamaan moraalista sisintään, mutta kriisien yhteydessä sekä yksilön että yhteisön puheen ja tekojen yhteys joutuvat koetukselle. Kuten eras hahmoista sanoo: ”Eihän kukaan ole puheidensa veroinen, sillä lailla rohkea. Naurattaa oikein, kun muistaa, mitä sitä kuvitteli. Etta olisi ollut sellainen, millainen liuuli olevansa.”

Fiasko on myös teos kirjallisuudesta ja taiteesta. Teossarja jakaantuu kuuteen osaan , joista jokaiseen liittyy kirjallisuussitaatti, joka kuljettaa teosta ja katsojaa eteenpäin. Näyttelyn yhteydessä järjestetäänkin keskustelutilaisuus kirjallisuuden ja kuvataiteen suhteesta. Muutamana  päivänä viikossa Hannele Rantala on näyttelytilassa lukemassa ääneen Kafkan romaania ”Linna”. Näyttely on esillä 25.3. asti.

 

 


Jätä kommentti

Contemporary Icons

Galleria AMA:ssa on 4.3. asti esillä Arto Väisäsen näyttely ”Hysteriaa ja mielenrauhaa”. Näyttelyn jännite syntyy suunnitelmallisista ja säännönmukaisista piirteistä rinnastettuina vapaiden  assosiaatioiden tuomaan ilmavuuteen. Mielenrauha ja sen järkkyminen esitetään rinnakkain.

Taiteilija kertoo piirustustensa assosiatiivisesta puolesta seuraavasti: ”Työskentelyni lähtee viivasta, joka alkaa kulkemaan omaan suuntaansa ilman konkreettista lähtökohtaa tai ajateltua lopputulosta. Työ etenee kasvunomaisesti viivastoihin, jotka alkavat elää omaa elämäänsä ja saada mielessäni sisältöjä ja käsitteitä, jotka taas jossain vaiheessa alkavat ohjata tekemistäni. En ole voinut työskennellä ennalta suunnitelluin ja luonnostelluin lähtökohdin, koska se vangitsee viivaa.”

Tässä näyttelyssä Väisänen esiintyy myös värimaalarina, jonka teokset lähtevät rajatusta, säännönmukaisesta tulokulmasta. Väisänen yhdistelee omaperäisellä tavalla ikonin kuvamaailmaa ekspressiiviseen kädenjälkeen. Teokset eivät pyri olemaan varsinaisia ikoneja, sillä ne ovat vapaita sakraalisista merkityksistä ja ne toimivat nykytaiteen kontekstissa. Väisäsen viesti kuitenkin on, että ikonit eivät käsittele lähtökohtaisesti ongelmia vaan ne tuovat ihmiselle lohdunomaisia viestejä. Ikonitaiteessa pakopiste ei ole kuvan syvyyssuunnassa vaan edessä, katsojan silmässä. Tällä käänteisperspektiivillä on jotain yhteistä ekspressionismin filosofian kanssa. Ikoneihin ja niiden maalaamisen säännönmukaisuuksiin perehtyminen on ollut taiteilijalle oma mielenkiintoinen matkansa.

Väisänen on kymmenen vuoden tauon jälkeen palannut maalaamiseen. AMA:n näyttely on vahva näyte siitä, että taiteilija hallitsee välineensä ja tuo maalaustaiteen perinteeseen oman vahvan näkökulmansa.

 


1 kommentti

Muistelkaamme…

Wäinö Aaltosen museossa on viime viikolla avautunut Hannu Väisäsen koskettava näyttely nimeltä Anna Ahmatovan neljä huonetta. Kyseessä on kymmeniä maalauksia, valokuvia, videoita, esineitä ja installaatioita käsittävä kokonaisuus, joka liittyv runoilijan elämään ja Fontankan taloon, jossa Ahmatova vietti suurimman osan elämästään.

Runoilija vietti valtaosan elämästään julkaisukiellossa ja kotiarestissa. Valmiina minä hetkenä hyvänsä tulla kuljetetuksi työleirille. Koska runojen hallussapitokin oli Neuvostoliitossa rikos, Ahmatova sopi lähimpien ystäviensä kanssa, että nämä opettelevat sikermän runoja, polttavat todistusaineiston ja säilyttävät runot muistissaan tuleville polville. Anna Ahmatovan perintö on kallis tänäkin päivänä kun mielipiteiden esilletuomisesta niin monessa maailmankolkassa voi joutua hengenvaaraan.

Hannu Väisänen haluaa jakaa näyttelyn sanoman tämän päivän museovieraiden kanssa kutsumalla kaikki osallistumaan eräänlaisiin ”muistitalkoisiin”. Väisänen on lähestynyt kävijöitämme seuraavanlaisella kirjeellä:

”Hyvä ystävä ja hyvä muistin ystävä!

Teen näyttelyn yhteyteen eräänlaisen muistamisen ja muistin installation. Ja tarvitsen apuasi sen toteuttamiseen. Jos haluat auttaa minua, toimi seuraavasti: Opettele joku teksti ulkoa. Teksti voi olla mikä tahansa; runo, resepti, värssy, sananlasku, loru. Saattaa olla, että sinulla on valmiina muistissasi joku ulkoa oppimasi teksti. Tekstin ei tarvitse olla pitkä. Tärkeintä on, että valitset tekstin itse. Kun olet varma, että osaat tekstin ulkoa, kirjoita ja printtaa seA4-kokoiselle arkille. Polta sitten arkki jossakin turvallisessa paikassa. Katso, että paperiarkki on kokonaan palanut ja tuhkaantunut. Kun tuhka on kylmennyt, hienonna tuhka mahdollisimman tasaiseksi. Kerää tuhka pieneen suljettavaan pussiin. Tuo tuhkapussi WAMiin, jossa museovalvojat siirtävät tuhkat vanhoihin ranskalaisiin säilytysastioihin.

Muistomerkki-installaatiossa ei ole kyse kuolemasta tai vainajasta, vaan se ylistää muistia ja samalla tekee kunniaa Anna Ahmatovalle, jolle omien teosten ulkoa oppiminen oli ainut tapa tallentaa ne tulevaisuuteen. Muistamisen tuhkaa kerätään koko näyttelyn ajan.”


Jätä kommentti

Menetyksiä ja uudelleenlöytämisiä

Galleria Anhavassa on juuri päättynyt Jorma Purasen (s.1951) näyttely nimeltään ”Menetysten muistio”. Purasen valokuvataiteellisessa työskentelyssä kiteytyy menneen ja nykyisyyden välisen suhteen pohdinta. Lukuisissa keskenään erilaisissa, mutta aina yhtä puhuttelevissa ja täsmällisesti toteutetuissa projekteissaan Puranen on työskennellyt monipuolisesti erilaisten historiallisten visuaalisten lähteiden parissa 1990-luvun alusta lähtien.

Näyttelyssä Purasen kiinnostuksen kohteina ovat erilaiset katoamiset ja menetykset ja niihin liittyvät tarinat. Moniosainen kokoelma teoksia saattaa yhteen asioita ja ilmiöitä, joiden ainoa yhteinen piirre on niiden katoaminen. Taiteilija on vuosien varrella kerännyt kirpputoreilta ja erilaisista arkistoista löytämiään vanhoja kuvatallenteita, joita on työstänyt edelleen ja uudelleenkuvannut. Kokonaisuus on alku kuvitteelliselle kokoelmalle, kummitusmaiselle ensyklopedialle, joka tuo yhteen hassuja, absurdeja ja surumielisiä asioita.

Näyttelyn toinen osio, ”Katoamisia kylmillä vesillä” jatkaa taiteilijan työskentelyä pohjoisen tematiikan parissa. Historiallisiin arktisiin tutkimusretkiin liittyvään kuvamateriaaliin, kuten Fridtjof Nansenin tutkimusretkillään tekemiin piirustuksiin pohjautuvien teosten lisäksi näyttelyyn on tullut uusia, liikkuvaa kuvaa sisältäviä teoskokonaisuuksia. Teoksissa yhdistyy taiteilijan pitkäaikainen kiinnostus arktisen alueen kuvauksiin ja tapaan, jolla tutkimusretken kuvastoa käytetään osana kansallista narratiivia. Kuvastossa taiteilijan huomio kiinnittyy myös epäonnisten retkikuntien rituaaliseen luonteeseen ja mahdollisuuteen luoda vaihtoehtoisia fiktiivisiä historiantulkintoja.

Uusissa teoksissa nousee esiin erityisesti valokuvan materiaalisuus: filmin emulsiopuolen reliefimäisyys, painolaatan kohouma ja filmiruutujen retusoinnit. Uudelleen kuvattujen lasinegatiivien kääntöpuolista, vanhojen filmien heijastuksista ja auringossa häikäistyvistä vedoksista rakentuu Puraselle ominainen uudelleenkuvantamisen tapa, jossa valokuvan rakeet, painomusteen synnyttämä korkokuva ja vedoksen pinnasta heijastuva valo estää katsojaa näkemästä kuvan kokonaisuudessaan, mikä toimii taiteilijan ajattelussa metaforana historian ymmärtämisen vaikeudelle. Kuvallisten menetelmien monipuolisuus luo katsojalle rikkaan kuvallisen tiehikön, jonka visuaalinen kieli on samanaikaisesti haastava ja runollinen.


Jätä kommentti

Kenen brändejä kirkastamme?!

Ateneumin taidemuseossa on vielä helmikuulle jatkuva näyttely nimeltään ”Ankallisgallerian aarteita”. Näyttelyssä on esillä Ankkalinna-aiheisia maalauksia, jotka kommentoivat kotimaisia klassikkoteoksia. Taistelevat metsot on väännetty Taisteleviksi ankoiksi.. Museon sisäpihalla voi istahtaa Aku Ankan autoon. En tiedä, millaisen sopimuksen museo on tehnyt Disneyn kanssa, mutta joka tapauksessa kyse on taiteen lisäksi myös viihdeyhtiön tuotteiden puffaamisesta.

Kansallismuseossa avautuu huhtikuussa laaja Barbie-näyttely, joka toteutuu yhteistyössä amerikkalaisen lelufirman Mattelin kanssa. Esillä tulee olemaan 400 nukkea. Onko Suomen kansallismuseon tehtävä todellakin esitellä Mattelin tuotteita? Viime vuonna Kansallismuseo markkinoi näkyvästi Come to Finland -firman tuotteita. Design-museo esittelee Iittalaa. HAMissa on nähty Iron Skytä ja Star Warsia.

Olen ehkä vähän vanhanaikainen, mutta suhtaudun hieman varauksellisesti siihen, että julkista rahoitusta nauttivat museot pönkittävät yhä enemmän kansainvälisten megabrändien arvoa. Yksityisten museoiden kohdalla se olisi ymmärrettävämpää.

Museoiden puolustukseksi on sanottava, että näyttelyt on usein hyvin suunniteltu ja kuratoitu. Ateneumin Ankkalinna on hauskasti toteutettu ja Come to Finland -julistenäyttelynkin voi ajatella heijastavan kansallista itseymmärrystämme. Ja ovathan Barbietkin osa 1900-luvun historiaa.

Taloudellisessa kurimuksessa museot on usein pakotettu yritysyhteistyöhön, jossa mopo meinaa lähteä käsistä. Kansallismuseota ylläpitävä Museoviraston on ollut jo pidempään rankalla kulukuurilla. Kai kansainvälisten tuotteiden esittely on sallittavaa, jos se tuo museolle rahaa, mikä puolestaan mahdollistaa epäkaupallisempien näyttelyjen tuottamisen.

Kenties museot löytävät Ankkojen ja Barbien avulla uutta yleisöä.